progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-05-19

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Marcin Szarpak

Tel.: 54 4144703

e-mail: mszarpak@um.wloclawek.pl

Dostawa z montażem urządzeń mających na celu poprawę dostępności budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

PROCEEDINGS NO Z118/7438

Purchasing mode: -

Signature of the case: OPIK.ROU.2600.13.2023

Order object:

Dostawa z montażem urządzeń mających na celu poprawę dostępności budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,realizowana w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

1) Pola uwagi wykonane z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta Włocławek. Elementy będą zamontowane w sposób ułatwiający demontaż i nie będzie w sposób trwały związane z nieruchomością – 8 szt.

2) Pola uwagi wykonane z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Elementy będą zamontowane w sposób ułatwiający demontaż i nie będą w sposób trwały związane z nieruchomością – 7 szt.

Elementy w pkt-ach 1 – 2 spełniające parametry: wykończenie: kształt kopułki z wypustkami antypoślizgowymi, samoprzylepne, kolor do ustalenia z Zamawiającym, wielkość płyty 30cm x 30cm, ilość wypukłych kopułek na płycie min. 30, odporność materiału na kwasy i oleje.

Łącznie 15 szt.

3) Pasy ostrzegawcze wykonane z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta Włocławek. Elementy będą zamontowane w sposób ułatwiający demontaż i nie będą w sposób trwały związane z nieruchomością – 51 szt.

4) Pasy ostrzegawcze wykonane z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Elementy będą zamontowane w sposób ułatwiający demontaż i nie będą w sposób trwały związane z nieruchomością – 37 szt.

Elementy w pkt-ach 3 – 4 spełniające parametry: wykończenie: kształt kopułki z wypustkami antypoślizgowymi, samoprzylepne, kolor do ustalenia z Zamawiającym, wielkość płyty 30cm x 30cm, Ilość wypukłych kopułek na płycie: 30, odporność na kwasy i oleje.

Łącznie 88 szt.

5) Linie prowadzące z elementów wykonanych z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta Włocławek. Elementy będą zamontowane w sposób ułatwiający demontaż i nie będą w sposób trwały związane z nieruchomością – 234 szt.

6) Linie prowadzące z elementów wykonanych z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Elementy będą zamontowane w sposób ułatwiający demontaż i nie będą w sposób trwały związane z nieruchomością – 255 szt.

Elementy w pkt-ach 5 – 6 spełniające parametry: wykończenie: linie wypukłe, antypoślizgowe, samoprzylepne, kolor do ustalenia z Zamawiającym, wielkość płyty 30cm x 30cm, ilość linii/rzędów min. 6, odporność na kwasy i oleje.

Łącznie 489 szt.

7) Plan tyflograficzny do budynku Urzędu Miasta wraz z montażem. Urządzenie będzie zamontowane w sposób ułatwiający demontaż i nie będzie w sposób trwały związane z nieruchomością - 1 szt.

8) Plan tyflograficzny do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z montażem. Urządzenie będzie zamontowane w sposób ułatwiający demontaż i nie będzie w sposób trwały związane z nieruchomością – 1 szt.

Wymagania dla planów tyflograficznych: warstwa główna ma być wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego PMMA, od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących, na stronę wierzchnią mają zostać naniesione wypukłe informacje wykonane z kolorowych tworzyw sztucznych; wszystkie informacje wypukłe, w celu zachowania trwałości muszą być wpuszczone w główną warstwę, opisy w alfabecie Braille`a (standard Marburg Medium) zostaną wykonane z transparentnych lub kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, plan oraz mapy tyflograficzne muszą zostać wyposażone w system lokalizacji radiowej YourWayplan musi zawierać dodatkowo informacje cyfrowe QR oraz NFC. Wymiary planów min. 1 m x 0,5 m. Montaż planu na nodze do podłoża. Wzór graficzny planu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

9) NadajnikYourWay Beacon do budynku Urzędu Miasta Włocławek wraz z montażem.Urządzenie będzie zamontowane w sposób ułatwiającydemontaż i nie będzie w sposób trwały związane z nieruchomością – 14 szt.

10) NadajnikYourWay Beacon do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z montażem. Urządzenie będzie zamontowane w sposób ułatwiającydemontaż i nie będzie w sposób trwały związane z nieruchomością – 2 szt.

11) Nadajnik YourWay Plus do budynku Urzędu Miasta Włocławek wraz z montażem. Urządzenie będzie zamontowane w sposób ułatwiający demontaż i nie będzie w sposób trwały związane z nieruchomością – 1 szt.

12) Nadajnik YourWay Plus do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z montażem. Urządzenie będzie zamontowane w sposób ułatwiający demontaż i nie będzie w sposób trwały związane z nieruchomością – 1 szt.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia min. 4 osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi i konfiguracji urządzeń, o których mowa w pkt 9 -12.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w pełnym zakresie w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 22 czerwca 2023 r.

Wzór umowy na realizację zadania stanowi załącznik do zapytania.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Pola uwagi wykonane z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta Włocławek - 8 pieces Read
2. Pola uwagi wykonane z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. - 7 pieces Read
3. Pasy ostrzegawcze wykonane z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta Włocławek - 51 pieces Read
4. Pasy ostrzegawcze wykonane z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 37 pieces Read
5. Linie prowadzące z elementów wykonanych z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta Włocławek - 234 pieces Read
6. Linie prowadzące z elementów wykonanych z poliuretanu w rozm. 30x30 cm wraz z montażem w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. - 255 pieces Read
7. Plan tyflograficzny do budynku Urzędu Miasta wraz z montażem - 1 pieces Read
8. Plan tyflograficzny do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z montażem - 1 pieces Read
9. Nadajnik YourWay Beacon do budynku Urzędu Miasta Włocławek wraz z montażem - 14 pieces Read
10. Nadajnik YourWay Beacon do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z montażem - 2 pieces Read
11. Nadajnik YourWay Plus do budynku Urzędu Miasta Włocławek wraz z montażem - 1 pieces Read
12. Nadajnik YourWay Plus do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z montażem - 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%


Questions regarding the proceedings "Dostawa z montażem urządzeń mających na celu poprawę dostępności budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 14 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...