Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Publikacja arytkułu ze zdjęciem w lokalnej prasie 2022-11-25 09:52 2022-12-02 12:00
2. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.24.2022 OPIK.ROU.2600.6.24.2022 2022-11-25 09:09 2022-12-01 08:00
3. Publikacja artykułu w lokalnej prasie I.PPI.7011.5.2021 2022-11-23 14:47 2022-11-30 15:00
4. Dostawa papieru kserograficznego , format A4 na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek - OPIK.ROU.2600.6.23.2022 OPIK.ROU.2600.6.23.2022 2022-11-22 16:16 2022-11-29 08:00
5. Opracowanie dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla rozbudowy ulicy Wysokiej na dwóch odcinkach. I.RNI.7011.36.2.2022 2022-11-15 11:44 2022-11-29 17:00
6. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z aktywnym modelem ekonomicznym Zakład Odzysku Energii we Włocławku I.PPI.7011.34.2022 2022-11-14 14:35 2022-11-22 11:00
7. Dostawa teczek bezkwasowych - OPIK.ROU.2600.6.20.2022 OPIK.ROU.2600.6.20.2022 2022-10-24 11:29 2022-10-31 08:00
8. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. RYBNICKIEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.; "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH" I.RNI.7011.11.1.2021 2022-10-21 18:42 2022-11-02 07:30
9. Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących NKI.RI.2601.13.2022 2022-10-14 09:54 2022-10-20 10:00
10. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę i budowę budynku placówki opiekińczo - wychowawczej "Maluch", budowę placu zabaw oraz ogrodzenia przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku I.PPI.7011.15.2022 2022-10-05 12:25 2022-10-15 12:00
11. Usługa wykonania kalendarzy ściennych, trójdzielnych na rok 2023 OPIK.ROU.2600.19.2022 2022-10-05 11:46 2022-10-12 12:00
12. Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym KM.7235.40.2022 2022-09-30 08:23 2022-10-07 12:00
13. Zaprojektowanie i wykonaniesystemu złożonego z kamer automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR I.RNI.33.1.2022 2022-09-28 12:30 2022-10-07 10:00
14. Dostawa kalendarzy (książkowych i biurkowych) na rok 2023 OPK.ROU.2600.6.18.2022 2022-09-21 15:27 2022-09-28 15:00
15. Dwie wizualizacje przestrzenne w formie makiety 3D dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Placem Kolanowszczyzna, Sadową, Bukową, Parkiem im. Władysława Łokietka, Polskiego Czerwonego Krzyża, Strugaczy, Stodólną, Saperską we Włocławku UA.ZP.6722.8.6.2022 2022-09-20 13:42 2022-10-03 11:00
16. Rozeznania rynku na zakup i dostawę 6 komputerów stacjonarnych All-In-One dla uczestników projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR’’ E.FSP.042.76.2022 2022-09-16 11:10 2022-09-26 09:00
17. Dokonanie oceny technicznej i szacowania wartości pojazdów KM.7235.37.2022 2022-09-12 13:46 2022-09-19 14:00
18. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.16.2022 OPIK.ROU.2600.6.16.2022 2022-09-12 10:19 2022-09-19 10:00
19. Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w projekcie "Cyfrowa Gmina" NKI.RI.1333.12.2022 2022-09-01 09:43 2022-09-08 09:00
20. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.14.2022 - PZP OPIK.ROU.2600.6.14.2022 2022-08-29 13:37 2022-09-05 09:00
21. Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych oryginałów materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Włocławek w postaci książek - Rejestrów gruntów G.3037.39.2022 2022-08-22 15:36 2022-08-26 12:00
22. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: „Ciąg pieszo- rowerowy stanowiący połączenie Bulwarów z tunelem pod ul. Wyszyńskiego”. I.RNI.7011.25.2022 2022-07-28 14:11 2022-08-11 15:00
23. Catering podczas warszatów dot. opracowania programów operacyjnych 2022-07-19 16:28 2022-07-22 11:00
24. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.13.2022 OPIK.ROU.2600.6.13.2022 2022-07-19 14:27 2022-07-26 09:00
25. Dostawa artykułów na przerwy kawowe oraz usługa cateringu na aktywizację społeczną dla 30 osób w ramach projektu "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" REW.3033.18.2022 2022-07-14 15:02 2022-07-22 08:00
26. Publikacja artykułu w lokalnej prasie 2022-07-12 10:42 2022-07-14 10:00
27. Zakup i dostawa barierek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Zielony Festiwal, realizowanego w ramach projektu o nazwie WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam, finansowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny za środków Mechanizmu Finansowego EOG – III postępowanie. COI.271.10.2022 2022-07-08 13:46 2022-07-19 08:00
28. Zakup i dostawa sceny w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Zielony Festiwal, realizowanego w ramach projektu o nazwie WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam, finansowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny za środków Mechanizmu Finansowego EOG – III postępowanie. COI.271.9.2022 2022-07-08 13:37 2022-07-19 08:00
29. Zakup i dostawa sprzętu nagłaśniającego w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Zielony Festiwal, realizowanego w ramach projektu o nazwie WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam, finansowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny za środków Mechanizmu Finansowego EOG III postępowanie COI.271.8.2022 2022-07-08 13:21 2022-07-19 08:00
30. Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących NKI.RI.2601.9.2022 2022-07-07 13:51 2022-07-13 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne