Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Publikacja ogłoszeń w prasie UA 2020_2 2020-04-02 10:28 2020-04-20 13:00
2. Termomodernizacji budynków 4 szkół we Włocławku 2020-04-02 08:44 2020-04-10 10:00
3. REW.3033.6.2020. Teczka konferencyjna ekologiczna z nadrukiem 2020-03-30 13:24 2020-04-03 13:00
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:''Zagospodarowanie terenu przy teatrze wraz z przebudową fontanny'' 2020-03-25 10:51 2020-04-06 11:00
5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do ulicy Szyszkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla 2020-03-24 08:10 2020-04-07 17:00
6. Opracowanie koncepcji oraz realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej 2020-03-23 09:40 2020-03-31 17:00
7. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dwóch zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 pn. „Sport i rekreacja projekt Zdrowe Zazamcze” 2020-03-18 15:09 2020-04-06 10:00
8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania:„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej we Włocalwku" 2020-03-20 10:50 2020-04-03 10:00
9. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. 2020-03-18 14:53 2020-04-06 10:00
10. Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych- podziały nieruchomości, połączenia działek, wznowienia znaków granicznych,aktualizacja ewidencji gruntów i budynków,wykazy synchronizacyjne 2020-03-17 09:36 2020-03-23 15:00
11. Konserwacja placów zabaw 2020-03-13 11:45 2020-03-19 15:00
12. Przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek. 2020-03-11 14:53 2020-03-16 10:00
13. Utrzymanie i konserwacja urządzeń, stanowiących własność Miasta Włocławek, służących do oświetlenia ulic i iluminacji obiektów we Włocławku 2020-03-10 16:38 2020-03-23 09:00
14. Program Funkcjonalno - Użytkowy PFU dla FARMY FOTOWOLTAICZNEJ II 2020-03-10 07:45 2020-03-23 08:00
15. organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych” 2020-03-06 13:36 2020-03-11 15:00
16. Dostawa 8 szt. niszczarek na potrzeby Urzędu Miasta - OPIK.ROU.2600.9.2.2020 2020-03-06 13:11 2020-03-12 13:00
17. Przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek. 2020-03-05 11:22 2020-03-10 10:00
18. Publikacja ogłoszeń w prasie UA 2020 2020-03-05 08:29 2020-03-23 14:00
19. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków użyteczności publicznej II 2020-03-04 10:16 2020-03-11 14:00
20. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.7.2020 2020-03-03 15:20 2020-03-09 07:30
21. Program Funkcjonalno - Użytkowy PFU dla FARMA PV 2020-03-02 13:13 2020-03-09 13:00
22. zapytanie ofertowe: w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dot. platformy edukacyjnej 2020-02-27 12:06 2020-03-02 12:00
23. Woda mineralna niegazowana i gazowana "Selenka" w butelkach o pojemności 0,5l 2020-02-26 10:23 2020-03-03 17:00
24. Przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek. 2020-02-25 15:43 2020-03-02 10:00
25. ogłoszenie w prasie - obwieszczenie na realizację inwestycji drogowej ul. Kraszewskiego 2020-02-25 10:13 2020-03-03 15:00
26. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: " Wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową". 2020-02-24 10:49 2020-03-18 14:00
27. Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 1 marca do 31 marca 2020 r. 2020-02-21 09:05 2020-02-25 14:00
28. Wykonanie dokumnetacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn;" Plac zabaw i siłownia w Michelinie" 2020-02-20 14:51 2020-02-25 15:00
29. zapytanie ofertowe: w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dot. platformy edukacyjnej 2020-02-20 13:57 2020-02-26 12:00
30. Wykonanie Programu ochrony środowiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku dla miasta Włocławka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2020-02-19 11:44 2020-02-27 15:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne