Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa materiałów biurowych - OPIK. ROU. 2600.6.3.2024 - BRM OPIK. ROU. 2600.6.3.2024 2024-02-26 15:30 2024-03-04 09:00
2. Dostawa materiałów biurowych - OPIK. ROU. 2600.6.1.2024 - ZKB, cz. 2 OPIK. ROU. 2600.6.1.2024 2024-02-12 11:33 2024-02-21 12:00
3. Bieżąca konserwacja i remonty przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Włocławek wraz z usuwaniem skutków wandalizmu. DT.PTZ.7243.7.2024 2024-02-08 11:16 2024-02-12 10:00
4. Dostawa materiałów biurowych - OPIK. ROU. 2600.6.1.2024 - ZKB OPIK. ROU. 2600.6.1.2024 2024-01-24 15:06 2024-01-30 12:00
5. Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta OPIK.ROU.2632.4.2024 2024-01-23 17:44 2024-01-30 13:00
6. Dostawa materiałów biurowych - OPIK. ROU. 2600.6.2.2024 OPIK. ROU. 2600.6.2.2024 2024-01-23 10:34 2024-01-29 12:00
7. Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących INF.2601.4.2024 2024-01-23 09:55 2024-01-26 10:00
8. Zamieszczenie w dniu 29 stycznia 2024 r. ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach UA.ZP.4125.2.2024 2024-01-19 08:52 2024-01-22 10:00
9. Wykonanie i dostawa teczek na dokumenty KM.2600.7.2024 2024-01-17 13:12 2024-01-25 10:00
10. Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach zadania pn.: "Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych" DT.7021.79.2023 2024-01-16 08:00 2024-01-23 09:00
11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ulicy Wysokiej. I.PPD.7011.4.1.2024 2024-01-09 11:56 2024-01-23 23:59
12. Zapytanie ofertowe w sprawie zapewnienia dostepności oraz ciągłości działania platformy edukacyjnej E.FSP.271.1.2024 2024-01-03 15:02 2024-01-11 10:00
13. Publikacja ogłoszeń w miejscowej prasie zleconych przez Prezydenta Miasta Włocławek na rok 2024 UA.2151.1.2024 2023-12-20 10:51 2024-01-09 11:00
14. Dostawa papieru kserograficznego , format A4 na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek - OPIK.ROU.2600.6.19.2023 - PZP OPIK.ROU.2600.6.19.2023 2023-12-15 07:36 2023-12-18 12:00
15. Publikacja ogłoszeń o zasięgu ogólnokrajowym,zleconych przez Prezydenta Miasta Włocławek-100 modułów oraz publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat, zleconych przez Prezydenta Miasta Włocławek-900 modułów. GMK.3034.73.2023 2023-12-13 10:53 2023-12-19 15:00
16. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i licencji dla Urzędu Miasta Włocławek INF.2601.17.2023 2023-12-11 11:49 2023-12-14 11:00
17. Prenumerata i dostawa tytułów prasowych do Urzędu Miasta Włocławek na 2024 rok - OPIK.ROU.2600.3.3.2023 OPIK.ROU.2600.3.3.2023 2023-12-08 13:59 2023-12-14 10:00
18. Opracowanie graficzne i jednorazowa emisja w prasie codziennej ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek REW.3033.29.2023 2023-12-07 15:14 2023-12-14 23:59
19. publikacja artykułu w lokalnej prasie dla zadania pn: "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku" RM.SP.042.23.2023 2023-12-07 14:14 2023-12-14 23:59
20. Opis taksacyjny dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni łącznej ca 0,2 ha UA.2151.35.2023 2023-12-04 13:08 2023-12-12 09:00
21. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 23025C ulicy Willowej (od km 0+072,00 do km 0+761,00) w mieście Włocławek” RM.SP.041.6.2023 2023-12-01 12:00 2023-12-09 09:00
22. Dostawa materiałów biurowych - OPIK. ROU. 2600.6.17.2023 - SO OPIK. ROU. 2600.6.17.2023 2023-12-01 11:31 2023-12-06 10:00
23. Dostawa materiałów biurowych - OPIK. ROU. 2600.6.18.2023 - PZP OPIK. ROU. 2600.6.18.2023 2023-12-01 11:31 2023-12-06 08:00
24. Wykonanie i montaż 5 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury transportu zbiorowego we Włocławku - etap I" RM.SP.042.24.2023 2023-11-29 13:22 2023-12-06 13:30
25. Wykonanie i montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej w ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy u. 3 Maja 18 we Włocławku na centrum aktywizacji i przedsiębiorczości" RM.SP.042.6.2023 2023-11-29 13:08 2023-12-06 13:00
26. Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej dla zadania pn.: „Nasadzenia drzew na terenie miasta Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielona i niebieska infrastruktura miasta"” RM.SP.042.29.2023 2023-11-28 16:31 2023-12-05 23:59
27. publikacja artykułu w lokalnej prasie dla zadania pn: "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku" RM.SP.042.23.2023 2023-11-28 16:14 2023-12-05 23:59
28. zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla zadania pn: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” RM.SP.042.23.2023 2023-11-28 13:55 2023-12-05 23:59
29. Dostawa materiałów biurowych - OPIK. ROU. 2600.6.16.2023 - PZP - II postępowanie OPIK. ROU. 2600.6.16.2023 2023-11-28 10:03 2023-12-04 10:00
30. Zapytanie ofertowe w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci i młodzieży w roku 2024 z wyznaczonych jednostek oświatowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku, na basen. E.OSP.271.1.2023 2023-11-24 12:15 2023-12-04 10:00
Legenda
- Current
- Archive