Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
121. Wykonanie i dostawa parkletów 2019-10-10 07:55 2019-10-15 15:00
122. usługa gastronomiczna 2019-10-09 09:57 2019-10-09 14:00
123. usługa gastronomiczna 2019-10-09 08:43 2019-10-09 09:00
124. „Multimodalny węzeł przesiadkowy wraz z powiązaniem układu komunikacyjnego z Dworcem PKP/PKS w miejscowości Włocławek” - doprojektowanie dodatkowego zakresu do istniejącej dokumentacji projektowej 2020-01-28 16:52 2020-02-05 14:00
125. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ul. Kaletniczej do al. Jana Pawła II - II postępowanie 2019-10-01 12:12 2019-10-08 17:00
126. opracowanie Poradnika Inwestora i Poradnika Reklamowego - UA.2151.33.2019 2019-09-30 12:30 2019-10-08 14:00
127. Przebudowa ul. Szkolnej we Włocławku na odcinku od nieruchomości przy ul. Szkolnej 38 do nieruchomości przy ul. Szkolnej 40 wraz z infrastrukturą techniczną 2019-09-27 13:30 2019-10-07 15:30
128. Przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej. 2019-09-27 12:55 2019-10-01 12:00
129. Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 1 października do 31 października 2019 r. 2019-09-23 13:06 2019-09-26 15:00
130. Torba bawełniana z nadrukiem 2019-09-17 14:26 2019-09-24 15:00
131. Notes klejony a5 2019-09-17 14:17 2019-09-24 15:00
132. Notes brulion w twardej oprawie, 100 kartek, okładka z nadrukiem 4+0, środek ofset 80 g dwustronnie w kratkę bez dodatkowego nadruku 2019-09-17 14:02 2019-09-24 15:00
133. Notes format A5, 100 kartek, klejony przy górnej krawędzi, okładka przód: kreda 100 g kolorystyka 4+0, okładka tył karton 300 g bez nadruku, środek ofset 80 g kolorystyka 4+0 2019-09-17 13:47 2019-09-17 14:12
134. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.17.2019 - PZP 2019-09-16 13:34 2019-09-18 23:59
135. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.14.2019 - BRM 2019-09-16 13:33 2019-09-19 23:59
136. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.15.2019 2019-09-13 13:34 2019-09-19 23:59
137. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ul. Kaletniczej do al. Jana Pawła II 2019-09-12 13:21 2019-09-19 15:30
138. Przygotowanie konkursu na koncepcję programowo-przestrzenną budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią na potrzeby 2019-09-12 12:52 2019-09-13 13:00
139. Woda mineralna niegazowana i gazowana "Selenka" w butelkach o pojemności 0,5l 2019-09-11 09:41 2019-09-18 15:30
140. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-09-10 14:59 2019-09-17 17:00
141. Dostawa z montażem dekoracyjnego świetlnego napisu „WŁOCŁAWEK” z akcentem bożonarodzeniowym. 2019-09-06 11:21 2019-09-16 09:00
142. Zakup i dostawa koszy na śmieci 2019-09-05 11:54 2019-09-12 14:00
143. Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnokrajowymi i wprasie lokalnejo zasięgu obejmującyn co najmniej powiat. 2019-09-05 10:34 2019-09-10 15:00
144. Zapytanie ofertowe w trybie konkursu na koncepcję programowo-przestrzenną budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią 2019-09-04 14:14 2019-09-09 15:30
145. Wycinka uschniętych drzew na terenie Parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku, nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek. 2019-09-03 12:45 2019-09-06 10:00
146. BI.2601.19.2019 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - tusze,tonery, bębny itd. 2019-08-30 12:17 2019-09-06 12:00
147. Wykonanie dwóch wariantów koncepcji urbanistyczno - architektonicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:" 3 - ego Maja Woonerfem / przebudowa ulicy 3-go Maja" 2019-08-30 09:37 2019-09-10 14:00
148. Dostawa foteli obrotowych na potrzeby Urzędu Miasta - III postępowanie - OPIK.ROU.2600.5.18.2019 2019-08-28 14:55 2019-09-04 12:00
149. Dostawa sprzętu AGD w ramach zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z prze-znaczeniem pod funkcje placówki opiekuńczowychowawczej” 2019-08-28 11:20 2019-09-04 08:00
150. Dostawa innego wposażenia-dywany, lampy, narzędzia w ramach zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem pod funkcje placówki opiekuńczowychowawczej” 2019-08-28 10:59 2019-09-04 08:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne