Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
91. Publikacja art. promocyjnego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II – etap I " 2019-11-18 12:43 2019-11-19 12:00
92. Zakup i nasadzenie w donicach drzew i krzewów na terenie śródmieścia miasta Włocławka w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z materiałami pomocniczymi. 2019-11-15 13:00 2019-11-20 10:00
93. REW.3033.29.2019. Opracowanie graficzne i publikacja reklamy w lokalnej prasie o zasięgu terytorialnym województwa kujawsko-pomorskiego w związku z konkursem Markowy Lokal Śródmieścia, realizowanym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 2019-11-14 15:00 2019-11-18 12:00
94. Dostawa kalkulatorów - OPIK.ROU.2600.9.24.2019 2019-11-14 10:46 2019-11-19 13:00
95. BI.2601.25.2019 Zakup tonerów do drukarek OKI 2019-11-13 14:18 2019-11-20 15:30
96. Publikacja artykułu promocyjnego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II – etap I " 2019-11-12 14:50 2019-11-14 12:00
97. Zakup donic z betonu architektonicznego 2019-11-08 13:51 2019-11-13 12:00
98. „Dostawa sprzętu komputerowego” w ramach zadania pn.: „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem”- II postępowanie 2019-11-08 10:30 2019-11-15 09:45
99. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ p.n. „BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ROZBUDOWĄ UL. DŁUGIEJ NA ODCINKU OD PARKINGU DO UL. KAPITULNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA DODATKOWEGO WLOTU NA SKRZYŻOWANIU I UTWORZENIA NA TYM ODCINKU UL. DŁUGIEJ RUCHU DWUKIERUNKOWEGO” 2019-11-07 10:42 2019-11-17 15:30
100. Opracowanie planu ruchu dla śródmieścia 2019-11-06 07:38 2019-11-12 12:00
101. Usługa wykonania kalendarzy ściennych, trójdzielnych - OPIK.ROU.2600.47.2019 2019-10-31 09:51 2019-11-06 14:00
102. Uporządkowanie terenu zieleni i nasadzenie drzew, krzewów spełniając funkcję ostoi dla zwierząt i ptaków. 2019-10-30 10:13 2019-10-31 12:00
103. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów w Parku Miejskim im. Henryka Sienkiewicza, na terenie działki nr 47/4 obręb Włocławek KM. 35 przy ul. Okrzei we Włocławku. 2019-10-30 08:28 2019-10-31 12:00
104. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.20.2019 - PZP 2019-10-30 08:23 2019-11-07 23:59
105. „Opracowanie planu odwodnienia osiedla Śródmieście we Włocławku” 2019-10-29 15:44 2019-11-05 14:00
106. Wykonanie i dostawa parkletów - II postępowanie 2019-10-28 14:11 2019-10-31 15:00
107. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów i ciągów pieszych w Parku Miejskim im. Henryka Sienkiewicza, na terenie działki nr 47/4 obręb Włocławek KM. 35 przy ul. Okrzei we Włocławku. 2019-10-25 13:43 2019-10-29 12:00
108. Przedmiotem zamówienia jest budowa parku kieszonkowego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławka na lata 2019 – 2028. 2019-10-25 12:01 2019-10-29 11:00
109. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na „ Uporządkowaniu terenu zieleni i nasadzenie drzew, krzewów spełniając funkcję ostoi dla zwierząt i ptaków”. 2019-10-24 14:22 2019-10-28 10:00
110. Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 3 listopada do 30 listopada 2019 r. 2019-10-24 08:22 2019-10-28 15:00
111. Przedmiotem zamówienia jest budowa parku kieszonkowego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławka na lata 2019 – 2028. 2019-10-23 11:58 2019-10-25 10:00
112. Usługa wykonania mebli biurowych/zabudowy meblowej do pomieszczeń Urzędu Miasta - OPIK.ROU.2600.5.26.2019 2019-10-18 14:00 2019-10-25 12:00
113. „Dostawa sprzętu komputerowego” w ramach zadania pn.: „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem” 2019-10-22 09:57 2019-10-29 09:45
114. Dostawa kalendarzy (książkowych i biurkowych) na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek - OPIK.ROU.2600.6.18.2019 2019-10-21 11:39 2019-10-25 13:00
115. Dostawa sprzętu i akcesoriów rehabilitacyjnych oraz sensorycznych” w ramach zadania pn.: „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem” 2019-10-18 10:40 2019-10-25 09:45
116. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ p.n. „BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ROZBUDOWĄ UL. DŁUGIEJ NA ODCINKU OD PARKINGU DO UL. KAPITULNEJ W ZAKRESIE WYKONANIA DODATKOWEGO WLOTU NA SKRZYŻOWANIU I UTWORZENIA NA TYM ODCINKU UL. DŁUGIEJ RUCHU DWUKIERUNKOWEGO” 2019-10-18 10:27 2019-11-01 15:30
117. Remont stacji transformatorowej „URZĄD MIASTA” wraz z wymianą jednostki przy ul. Bojańczyka 11/13 we Włocławku 2019-10-17 14:20 2019-10-24 23:59
118. "Dostawa narzędzi ogrodnicznych" w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem" 2019-10-16 11:11 2019-10-23 09:45
119. Dostawa akcesoriów kuchennych” w ramach zadania pn.: „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem” 2019-10-16 09:33 2019-10-23 09:45
120. Dostawa kalkulatorów - OPIK.ROU.2600.9.23.2019 2019-10-15 14:45 2019-10-18 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne