Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
31. Przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek. 2020-02-18 10:39 2020-02-21 10:00
32. Dostawa pudeł archiwizacyjnych na dokumenty 2020-02-14 14:10 2020-02-19 09:00
33. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie”. 2020-02-13 11:58 2020-02-17 10:00
34. Opracowanie operatów wodno - prawnych na dwa istniejące włoty kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle Michelin we Włocławku 2020-02-07 12:53 2020-02-14 14:00
35. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.4.2020 - SO - II postępowanie 2020-02-06 11:33 2020-02-07 12:00
36. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:'"Plac zabaw i siłownia w Michelinie". 2020-02-05 12:35 2020-02-20 13:00
37. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.4.2020 - SO 2020-01-31 14:01 2020-02-05 23:59
38. Przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek. 2020-01-31 13:28 2020-02-04 10:00
39. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych" 2020-01-28 16:54 2020-02-05 14:00
40. Usługa „Opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Włocławek 2020-2035”. 2020-01-28 14:46 2020-02-06 10:30
41. Sporządzenie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” 2020-01-28 08:51 2020-02-05 12:00
42. Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2020 r. 2020-01-23 15:24 2020-01-29 09:00
43. Sporządzenie „Dokumentacji geodezyjnej projektowanej zmiany granic administracyjnych miasta Włocławek o teren części obrębu nr 0024 – Potok gminy Włocławek”. 2020-01-23 10:07 2020-01-27 15:00
44. dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,84 kWp wraz z podłączeniem do sieci i uruchomieniem oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia 2020-01-23 09:37 2020-01-30 14:00
45. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków użyteczności publicznej 2020-01-21 16:24 2020-01-28 08:00
46. Dostawa materiałów biurowych - OPIK.ROU.2600.6.2.2020 2020-01-17 14:28 2020-01-23 23:59
47. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie włączenia kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych z budynku CWS we Włocławku 2020-01-21 11:28 2020-01-31 10:00
48. Przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek. 2020-01-20 15:22 2020-01-24 10:00
49. BI.2601.3.2020 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 2020-01-20 08:08 2020-01-24 12:00
50. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Suszyckiej - II postępowanie 2020-01-13 11:39 2020-01-27 15:30
51. Przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci nieelektronicznej, wchodzących w skład operatów technicznych z obszaru Miasta Włocławek. 2020-01-10 11:22 2020-01-14 10:00
52. BI.2601.1.2020 Zakup tonerów do drukarek OKI 2020-01-09 09:25 2020-01-14 15:30
53. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i szczegółów architektonicznych oraz oceny stanu technicznego budynku po dawnym Banku Gdańskim we Włocławku, ul. Żabia 2. 2020-01-07 09:20 2020-01-20 14:00
54. Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz ekspertyzy ppoż.dla zadania pn."Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych" 2020-01-02 14:33 2020-01-15 14:00
55. Dotawa papieru kserograficznego format A-4 - OPIK.ROU.2600.6.1.2020 2020-01-02 11:05 2020-01-09 14:00
56. „Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 położonej przy ul. Cyganka 6/8 we Włocławku.” 2019-12-27 09:29 2020-01-10 10:00
57. zakup usługi dostępu do aplikacji internetowej wspomagającej naliczanie dotacji dla niesamorządowych jednostek oświatowych 2019-12-18 13:41 2019-12-23 13:00
58. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Ogniowej do ul. Barskiej 2019-12-23 12:36 2020-01-13 15:30
59. Wynajem i serwis 8 szt. kabin sanitarnych 2019-12-23 10:40 2020-01-13 12:00
60. Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 2 stycznia do 31 stycznia 2020 r 2019-12-19 14:09 2019-12-27 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne