Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Micheliński Park Rozrywki BZP.271.47.2022 2022-11-17 15:04 2022-12-02 10:00
2. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku – III postępowanie BZP.271.49.2022 2022-11-17 12:47 2022-11-25 10:00
3. Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno - IV postępowanie. BZP.271.45.2022 2022-11-03 12:49 2022-11-15 10:00
4. Dostawa wyposażenia Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie – II postępowanie BZP.271.43.2022 2022-10-20 15:18 2022-10-28 10:00
5. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) – II postępowanie. BZP.271.44.2022 2022-10-19 10:34 2022-11-14 08:00
6. Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno – III postępowanie. BZP.271.38.2022 2022-10-11 10:32 2022-10-19 10:00
7. Stary Rynek – Zielone Serce Miasta BZP.271.42.2022 2022-10-06 09:40 2022-10-21 10:00
8. Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport BZP.271.40.2022 2022-09-29 10:46 2022-10-07 10:00
9. Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 6 zadań BZP.271.36.2022 2022-09-28 11:51 2022-10-25 10:00
10. Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania. BZP.271.39.2022 2022-09-27 10:28 2022-10-12 10:00
11. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku – II postępowanie BZP.271.41.2022 2022-09-22 14:21 2022-09-30 10:00
12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku. BZP.271.35.2022 2022-09-12 09:42 2022-09-23 10:00
13. Dostawa wyposażenia Bazy Przygody – Harcerskiej Strefy Współpracy realizowane w ramach projektu „Włocławek – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. BZP.271.37.2022 2022-09-08 11:57 2022-09-16 10:00
14. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) BZP.271.17.2022 2022-09-07 10:24 2022-10-10 08:00
15. Dostawa wyposażenia Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie BZP.271.33.2022 2022-08-29 14:15 2022-09-08 10:00
16. Przebudowa ulicy Suszyckiej realizowanego w ramach inwestycyjnego o nazwie „Budowa / przebudowa dróg gminnych - II postępowanie. BZP.271.34.2022 2022-08-09 11:19 2022-08-24 10:00
17. Przebudowa ulicy Suszyckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa / przebudowa dróg gminnych”. BZP.271.29.2022 2022-07-12 15:14 2022-07-27 10:00
18. Budowa budynku mieszkalnego – III postępowanie BZP.271.32.2022 2022-08-04 12:38 2022-08-22 10:00
19. Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego ogrodzenia przy PP nr 9 i PP nr 16 w ramach zadania pn. „Program Ogrodzenia”- z podziałem na 2 zadania. BZP.271.31.2022 2022-07-28 10:06 2022-08-12 10:00
20. „Rozbudowa i przebudowa, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Technicznych" w ramach zadania: „Modernizacja Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku” BZP.271.25.2022 2022-07-15 12:21 2022-08-01 10:00
21. Wykonanie i dostawa promocyjno – informacyjnych materiałów upominkowych opatrzonych logo miasta Włocławek z podziałem na 6 zadań. BZP.271.26.2022 2022-07-14 12:16 2022-07-25 11:00
22. Zakup i dostawa materiałów promocyjno – informacyjnych realizowany w ramach projektu o nazwie WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam, finansowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny za środków Mechanizmu Finansowego EOG” z podziałem na 7 zadań (części). BZP.271.30.2022 2022-07-13 11:19 2022-07-22 11:00
23. ”Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno” - II postępowanie. BZP.271.28.2022 2022-06-29 10:45 2022-07-07 10:00
24. Zakup oprogramowania i licencji serwerowych i sieciowych do obsługi Urzędu Miasta Włocławek BZP.271.27.2022 2022-06-28 10:54 2022-07-08 10:00
25. Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych oraz laptopów w związku z uczestnictwem Gminy Miasto Włocławek w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR’’ z podziałem na 2 zadania. BZP.271.23.2022 2022-06-20 10:44 2022-06-28 10:00
26. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku BZP.271.24.2022 2022-06-10 12:56 2022-06-27 10:00
27. Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno. BZP.271.22.2022 2022-06-07 09:44 2022-06-15 10:00
28. Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu Publicznym nr 27 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” BZP.271.21.2022 2022-06-06 10:17 2022-06-21 10:00
29. Budowa budynku mieszkalnego – II postępowanie BZP.271.20.2022 2022-05-16 10:45 2022-06-01 10:00
30. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Tumska / 3 Maja budowa budynków mieszkalnych. BZP.271.18.2022 2022-05-12 11:57 2022-05-25 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne