Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. „Program Dach – modernizacja pokryć dachowych” z podziałem na 2 zadania. BZP.271.3.2024 2024-02-28 14:22 2024-03-14 10:00
2. „Dostosowanie obiektów szkolnych do przepisów ppoż.” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program - dostosowanie obiektów szkolnych do przepisów ppoż.” BZP.271.1.2024 2024-02-26 10:46 2024-03-15 10:00
3. Dostawa sześciu sztuk autobusów elektrycznych oraz sześciu sztuk ładowarek zajezdniowych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie "Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek" z podziałem na 2 zadania BZP.271.2.2024 2024-02-20 09:25 2024-03-19 09:00
4. Dostawa serwerów i licencji BZP.271.54.2023 2023-12-14 13:03 2023-12-22 08:30
5. Usługi wydruku wraz z dzierżawą i serwisem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek BZP.271.50.2023 2023-12-14 11:25 2024-01-02 10:00
6. Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą BZP.271.53.2023 2023-12-07 13:58 2023-12-22 08:00
7. „Ogólnomiejska ścieżka zdrowia na osiedlu Michelin”. BZP.271.52.2023 2023-12-01 11:56 2023-12-18 09:00
8. Zagospodarowanie odpadów komunalnych BZP.271.39.2023 2023-11-10 10:40 2023-12-12 10:00
9. „Przebudowa drogi gminnej nr 230282C – ulicy Zielony Rynek - w zakresie przebudowy chodników” BZP.271.49.2023 2023-11-09 11:39 2023-11-24 10:00
10. Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego: „Kujawski Plac Zabaw” – III postępowanie BZP.271.48.2023 2023-10-24 10:42 2023-11-08 10:00
11. Dostawa sadzonek drzew wraz z nasadzeniem na terenie miasta Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” – II postępowanie. BZP.271.47.2023 2023-10-19 10:28 2023-10-27 10:00
12. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz wizyt studyjnych w lokalnych firmach dla 847 uczniów szkół średnich z terenu miasta Włocławek. BZP.271.44.2023 2023-10-16 13:33 2023-10-24 11:00
13. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 3 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo II” – II postępowanie BZP.271.45.2023 2023-10-06 11:38 2023-10-16 10:00
14. Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań. BZP.271.43.2023 2023-10-06 11:08 2023-10-23 10:00
15. Budowa oświetlenia w Alei Jana Pawła II (kilometraż 2+080 do 3+120) w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku" BZP.271.36.2023 2023-10-06 11:03 2023-10-23 08:00
16. „Dostawa sadzonek drzew wraz z nasadzeniem na terenie miasta Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta”. BZP.271.33.2023 2023-10-05 12:41 2023-10-13 10:00
17. Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego BZP.271.32.2023 2023-10-03 10:48 2023-10-25 08:00
18. Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego BZP.271.37.2023 2023-09-28 13:31 2023-10-06 10:00
19. Remont ul. Willowej BZP.271.41.2023 2023-09-26 14:43 2023-10-11 10:00
20. Budowa parku kieszonkowego przy ul. Zapiecek. BZP.271.35.2023 2023-09-26 12:38 2023-10-11 09:00
21. Dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2023-2025 oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku BZP.271.34.2023 2023-09-22 09:24 2023-10-02 10:00
22. Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego: Kujawski Plac Zabaw – II postępowanie BZP.271.38.2023 2023-09-20 12:34 2023-10-05 10:00
23. Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport - część II BZP.271.30.2023 2023-08-28 14:21 2023-09-05 10:00
24. Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie budynków mieszkalnych przy ul. Dziewińskiej w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Milej dla wszystkich (Budżet Obywatelski 2023). BZP.271.28.2023 2023-08-10 13:23 2023-08-29 11:00
25. Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania inwestycyjnego „Kujawski Plac Zabaw” BZP.271.29.2023 2023-08-01 16:14 2023-08-17 10:00
26. Przyjazne Południe Przyszłości – IV LO im. K.K. Baczyńskiego we Włocławku. BZP.271.26.2023 2023-07-19 10:49 2023-08-03 10:00
27. Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych z podziałem na 2 zadania. BZP.271.25.2023 2023-07-17 12:44 2023-08-04 10:00
28. Budowa/przebudowa chodników - ul. Smolna BZP.271.27.2023 2023-07-13 13:47 2023-07-31 10:00
29. Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica BZP.271.24.2023 2023-07-12 11:15 2023-08-01 08:00
30. Przebudowa ulicy Rybnickiej – III postępowanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dokumentacja projektowa – ul. Rybnicka. BZP.271.16.2023 2023-06-22 13:56 2023-06-30 10:00
Legenda
- Current
- Archive