progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-02

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Katarzyna Fechner

Tel.: 54 414 42 56

e-mail: kfechner@um.wloclawek.pl

Dotawa papieru kserograficznego format A-4 - OPIK.ROU.2600.6.1.2020

PROCEEDINGS NO Z41/7844

Purchasing mode: -

Order object:

Dostawa papieru kserograficznego, format A-4 na potrzeby Urzędu Miasta

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Papier kserograficzny, format A-4 o parametrach nie gorszych niż: gramatura 80 g/m2, grubość 108±3 µm, białość CIE 166±2 (po obu stronach), nieprzezroczystość 90%, bezpyłowy, do obustronnego drukowania i kopiowania, do stosowania we wszelkiego rodzaju urządzeniach biurowych (500 kartek w ryzie) - 3000 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
  2. Koszt transportu: po stronie Wykonawcy.
  3. Realizacja do dnia 30 czerwca 2020r. w trzech turach po 1000 ryz w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Pierwsza dostawa w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.
  4. Płatność: przelew, 14 dni po przyjęciu przedmiotu zamówienia (części dostawy) na podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury.
  5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.
  6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.
  7. Wykonawca dołączy do oferty specyfikację zaproponowanego papieru kserograficznego.

Questions regarding the proceedings "Dotawa papieru kserograficznego format A-4 - OPIK.ROU.2600.6.1.2020"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 21 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...