progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-02

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Ewa Lebiedzińska

Tel.:

e-mail: elebiedzinska@um.wloclawek.pl

Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz ekspertyzy ppoż.dla zadania pn."Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych"

PROCEEDINGS NO Z4/9004

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Order object:

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej Nr 12 uzgodnionej pod względem przepisów przeciwpożarowych bądź zamienne sporządzenie ekspertyzy ppoż. w zakresie projektowanej rozbudowy dla potrzeb wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

II. Zakres projektowanej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej obejmuje:

· dobudowanie sali koncertowej oraz szatni dla 200 widzów wraz z 2 - 3 salami lekcyjnymi dla „ głośnych instrumentów” dla potrzeb Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku,

· dobudowanie pomieszczenia świetlicy dla 150 dzieci przychodzących na zmianę (w godzinach szczytowych przebywających jednocześnie 60 dzieci) na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku oraz pozyskanie 3 – 4 sal lekcyjnych ( do ustalenia z użytkownikiem).

Koncepcja powinna zawierać:

a) część rysunkową obejmującą:

- projekt zagospodarowania terenu

- przekroje,

- minimum 5 wizualizacji w tym: wizualizację z poziomu człowieka oraz wizualizację detali

b) część opisową zawierającą:

- opis koncepcji uzupełniający część rysunkową,

- opis głównych rozwiązań materiałowych, technicznych i funkcjonalnych.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługi inzynieryjne w zakresie projektowana 71242000-6 1 service % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%


Questions regarding the proceedings "Wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz ekspertyzy ppoż.dla zadania pn."Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych""

No. Question title Date of question Status
1. Oferta Szkoła Muzyczna 2020-01-03 13:00


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...