progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-10-06

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Magdalena Wysocka - Kras

Tel.:

e-mail: mwysocka@um.wloclawek.pl

Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań.

PROCEEDINGS NO Z78/15791

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: BZP.271.43.2023

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, związane z modernizacją infrastruktury przystankowej pole-gające na przebudowie zatok i peronów wraz z ustawieniem wiat przystankowych na przystankach w poszczególnych lokalizacjach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa infrastruktury przystankowej w 5 lokalizacjach na terenie miasta Włocławek z podziałem na 5 zadań”, w tym:
Zadanie (część) nr 1 – ”Przebudowa przystanku przy ul Chopina, przy skrzyżowaniu z ulicą św. Antoniego we Włocławku.”
(UWAGA. Przystanek od 1 stycznia 2023 r. nosi nazwę „Św. Antoniego 01”)
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zatoki autobusowej, chodników wraz z:
a) wszystkimi robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do realizacji w pasie drogowym,
b) budową kanału technologicznego na odcinku przebudowy
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przebudowę zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego;
2) przebudowę chodników peronów o nawierzchni z kostki betonowej;
3) budowę zjazdów publicznych o nawierzchni z kostki betonowej;
4) budowę kanału technologicznego;
5) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6) montaż modułowej wiaty przystankowej - 5 modułów - długość ściany tylnej wiaty ok.6,9 mb, szerokość boku u podstawy 1,45 mb.
7) nasadzenia drzew – 4 szt.
Przybliżone pole powierzchni projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu przedstawia się następująco:
a) powierzchnia zjazdu publicznego o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 20 m2,
b) powierzchnia zatoki o nawierzchni z betonu cementowego: ok. 377 m2,
c) powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 137 m2.
Przybliżona długość projektowanych elementów infrastruktury technicznej przedstawia się następująco:
a) długość kanału technologicznego: ok. 76 m (wraz z czterema studniami).
Zadanie (część) nr 2 – ”Przebudowa przystanku przy ul. Promiennej, przy skrzyżowaniu z ul. Chocimską we Włocławku.”
(UWAGA. Przystanek od dnia 1 stycznia 2023 r. nosi nazwę „Dworzec „Zazamcze” 01”)”.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zatoki autobusowej, chodników wraz z:
a) wszystkimi robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do realizacji w pasie drogowym,
b) budową kanału technologicznego na odcinku przebudowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przebudowę zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego;
2) przebudowę chodników peronów o nawierzchni z kostki betonowej;
3) budowę kanału technologicznego;
4) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5) montaż modułowej wiaty przystankowej – 5 modułów tj. ok. 6,9 mb długość ściany tylnej wiaty i ok. 1,45 mb szerokości boku u podstawy.
6) nasadzenia drzew - 5 szt.
Przybliżone pole powierzchni projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu przedstawia się następująco:
a) powierzchnia zatoki o nawierzchni z betonu cementowego: ok. 141 m2,
b) powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 128 m2.
Przybliżona długość projektowanych elementów infrastruktury technicznej przedstawia się następująco:
a) długość kanału technologicznego: ok. 34 m (wraz z czterema studniami).
Zadanie (część) nr 3 – ”Przebudowa przystanku przy ul Kaliskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Dziewińską we Włocławku.”
(UWAGA. Przystanek od dnia 1 stycznia 2023 r. nosi nazwę „DZIEWIŃSKA 01”)
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zatoki autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych wraz z:
a) wszystkimi robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do realizacji w pasie drogowym,
b) budową kanału technologicznego na odcinku przebudowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przebudowę zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego;
2) przebudowę chodników peronów o nawierzchni z kostki betonowej;
3) budowę kanału technologicznego;
4) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5) montaż modułowej wiaty przystankowej – 4 moduły tj. ok. 5,6 długość wiaty w ścianie tylnej i ok. 1,45 mb szerokość boku u podstawy;
6) nasadzenia drzew – 4 szt.
Przybliżone pole powierzchni projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu przedstawia się następująco:
a) powierzchnia zatoki o nawierzchni z betonu cementowego: ok. 108 m2,
b) powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 132 m2,
c) powierzchnia terenów zieleni: ok. 11m2.
Przybliżona długość projektowanych elementów infrastruktury technicznej przedstawia się następująco:
a) długość kanału technologicznego: ok. 38 m (wraz z pięcioma studniami).
Zadanie (część) nr 4 – ”Przebudowa przystanku przy ul Kaliskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego we Włocławku.”
(UWAGA. Przystanek od 1 stycznia 2023 r. nosi nazwę „KALISKA-TARGOWISKO 02”)
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zatoki autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych wraz z:
a) wszystkimi robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do realizacji w pasie drogowym,
b) budową kanału technologicznego na odcinku przebudowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przebudowę zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego;
2) przebudowę chodników peronów o nawierzchni z kostki betonowej;
3) przebudowę zjazdu publicznego o nawierzchni z kostki betonowej
4) budowę kanału technologicznego;
5) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6) montaż modułowej wiaty przystankowej – 4 moduły – ok. 5,6 mb. Długość wiaty w ścianie tylnej i 1,45 mb szerokość boku u podstawy;
7) nasadzenie drzew - 4 szt.
Przybliżone pole powierzchni projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu przedstawia się następująco:
a) powierzchnia zatoki o nawierzchni z betonu cementowego: ok. 75 m2,
b) powierzchnia zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 76 m2,
c) powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 153 m2,
d) powierzchnia terenów zieleni: ok. 7m2.
Przybliżona długość projektowanych elementów infrastruktury technicznej przedstawia się następująco:
a) długość kanału technologicznego: ok. 78 m (wraz z trzema studniami).
Zadanie (część) nr 5 – ”Przebudowa przystanku przy ul Kaliskiej we Włocławku.”
(UWAGA. Przystanek od dnia 1 stycznia 2023 r. nosi nazwę „FALBANKA 01”)
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zatoki autobusowej, chodników i drogi rowerowej wraz z:
a) wszystkimi robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do realizacji w pasie drogowym,
b) budową kanału technologicznego na odcinku przebudowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przebudowę zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu cementowego;
2) przebudowę chodników peronów o nawierzchni z kostki betonowej;
3) przebudowę drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych;
4) przebudowę zjazdu publicznego o nawierzchni z kostki betonowej
5) budowę kanału technologicznego;
6) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
7) montaż modułowej wiaty przystankowej – 4 moduły tj. ok. 5,6 mb długość ściany tylnej wiaty, szerokość boku u podstawy ok. 1,45 mb;
8) nasadzenie zieleni/drzew.
Przybliżone pole powierzchni projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu przedstawia się następująco:
a) powierzchnia zatoki o nawierzchni z betonu cementowego: ok. 71 m2,
b) powierzchnia drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: ok. 98 m2,
c) powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 203 m2,
d) powierzchnia terenów zieleni: ok. 265m2.
Przybliżona długość projektowanych elementów infrastruktury technicznej przedstawia się następująco:
a) długość kanału technologicznego: ok. 57 m (wraz z trzema studniami).
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadKwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...