progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-23

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Ewa Lebiedzińska

Tel.:

e-mail: elebiedzinska@um.wloclawek.pl

dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,84 kWp wraz z podłączeniem do sieci i uruchomieniem oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia

PROCEEDINGS NO Z7/9004

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,84 kWp wraz z podłączeniem do sieci i uruchomieniem oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia, na dachu budynku użyteczności publicznej – Centrum Kultury Browar B, na terenie działek nr 36/4, 36/6 obręb Włocławek KM 47 przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 320 Wp/moduł.

zamówienie obejmuje również

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w zapytaniu ofertowym oraz w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dołączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym w oparciu , o który wykonawca winien sporządzić własny przedmiar robót.

Zakres robót objętych projektem wymaga sporządzenia planu BIOZ.

Po przeanalizowaniu inwestycji stwierdza się, że nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed montażem elementów instalacji fotowoltaicznej należy wykonać, obliczenia wytrzymałościowe dachów, na których będą usytuowane moduły fotowoltaiczne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu.

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączone zapytanie ofertowe i dokumentacja projektowa.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 45261215-4 1 service % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,84 kWp wraz z podłączeniem do sieci i uruchomieniem oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu zamówienia"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...