progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-28

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Patrycja Wojnowska

Tel.:

e-mail: pwojnowska@um.wloclawek.pl

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER)

PROCEEDINGS NO Z1/4911

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: BZP.271.74.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) w taki sposób, aby każdy uprawniony Użytkownik mógł wypożyczyć i zwrócić rower za opłatą wg taryfy ustalonej przez Zamawiającego, przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia podczas trzech sezonów funkcjonowania systemu tj.: w 2020 r. od dnia uruchomienia systemu WŁOWER do 30 listopada 2020 r.; w 2021 r. od 1 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.; w 2022 r. od 1 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
System będzie się składał z 200-stu rowerów „IV generacji”, 20-tu 10-miejscowych standardowych stacji postoju rowerów z koniecznością instalacji stacji dokujących, do 15 stacji wirtualnych bez konieczności instalowania stacji dokujących oraz innych rozwiązań organizacyjnych i rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania systemu. Użytkownik będzie mógł zakończyć jazdę i oddać rower w Standardowej stacji oraz Wirtualnej stacji. Za pozostawienie roweru poza tymi rodzajami stacji, za wypożyczenie roweru ponad czas darmowego wypożyczenia i inne opisane czynności, naliczane będą dodatkowe opłaty. Jakakolwiek opłata naliczana jest po zakończeniu jazdy.


Explanation and/or amendment of the contents of the ToR:Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...