progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-28

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Karolina Ćwiklińska

Tel.: (54) 414 43 86

e-mail: kcwiklinska@um.wloclawek.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych"

PROCEEDINGS NO Z14/4903

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Order object:

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zamiaru wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii dotyczących formalnego przygotowania inwestycji.

II. Zakres opracowania:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy boiska wielofunkcyjnego obejmująca:

· wymianę powierzchni tartanowej/poliuretanowej wraz z podłożem (32,30 m x 19,30m)

· utylizacja powierzchni tartanowej/poliuretanowej

· oznaczenie poziomych linii na boisku do koszykówki o wymiarach 30,20 m x15,20 m

· montaż konstrukcji koszy do koszykówki na stałe

· oznaczenie poziomych linii na boisku do siatkówki o wymiarach 18,00 m x 9,00 m

· montaż mocowań na regulowane słupki do powieszenia siatki

· oznaczenie poziomych linii na boisku do piłki ręcznej o wymiarach 32,40 m x 19,30 m

· montaż mocowań na wyciągane bramki do piłki ręcznej

III. Teren inwestycji obejmuje działkę nr: 1/2 KM 80 obręb Włocławek (teren przy Zespole Szkół Budowlanych, ul. Nowomiejska 25, Włocławek 87-800).


UWAGA: SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  ZNAJDUJE SIĘ W  ZAŁĄCZNIKACH.


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7 1 service % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days

Questions regarding the proceedings "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych""

No. Question title Date of question Status


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...