progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-11-28

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Katarzyna Kulińska

Tel.:

e-mail: kkulinska@um.wloclawek.pl

publikacja artykułu w lokalnej prasie dla zadania pn: "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku"

PROCEEDINGS NO Z6/5421

Purchasing mode: -

Signature of the case: RM.SP.042.23.2023

Order object:

W związku z realizacją przez Gminę Miasto Włocławek zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Działanie 13.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek składa zapytanie ofertowe na publikację artykułu w lokalnej prasie.
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego oraz oświadczenie znajdują się w załączniku

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. artykuł w prasie 39294100-0 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. średni dzienny nakład min. 2,5 tyś egzemplarzy

Questions regarding the proceedings "publikacja artykułu w lokalnej prasie dla zadania pn: "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku""

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 3 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...