progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-02-05

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Karina Flaszyńska

Tel.:

e-mail: kflaszynska@um.wloclawek.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:'"Plac zabaw i siłownia w Michelinie".

PROCEEDINGS NO Z9/13291

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Uwaga! To postępowanie jest w trakcie aktualizacji. Jeżeli zmiany zostaną zatwierdzone będzie konieczne ponowne złożnie oferty.

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z roku 2018, poz. 1986), w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę właściwemu organowi (zgodnie z art.28-30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019r, poz.1186), lub zamiaru budowy / wykonania robót budowlanych związanych z budową placu zabaw, oraz siłowni w Michelinie.

2) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii oraz dokumentacji dotyczących formalnego przygotowania inwestycji, celem dokonania zgłoszenia i/lub uzyskania decyzji, umożliwiających prawidłowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenie zadania inwestycyjnego umożliwiających prawidłowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenia zadania pn; „Plac zabaw i siłownia w Michelinie, które ma polegać na wykonaniu robót budowlanych, mających na celu stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

UWAGA:

1) Planowany zakres prac projektowych w załączniku.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71220000-6 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%


Questions regarding the proceedings " Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:'"Plac zabaw i siłownia w Michelinie"."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...