progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-02-07

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Stefania Bik

Tel.:

e-mail: sbik@um.wloclawek.pl

Opracowanie operatów wodno - prawnych na dwa istniejące włoty kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle Michelin we Włocławku

PROCEEDINGS NO Z2/5832/aktualizacja1

Purchasing mode: -

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatów wodno - prawnych na dwa istniejące wloty kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle Michelin we Włocławku oraz przygotowanie 2 szt. wniosków o wydanie pozwoleń wodno – prawnych obejmujących:

· wyznaczenie poszczególnych zlewni,

· wykonanie 2 szt. operatów wodno – prawnych, na ww. istniejące wloty kanalizacji deszczowej, zgodnie z art. 408 i 409 Prawa wodnego,

· przygotowanie wniosków o wydanie pozwolenia wodno-prawnego - zgodnie z art. 407 Prawa wodnego .

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z osiedla Michelin jest realizowane poprzez dwie zlewnie wód deszczowych zakończone wylotami kanalizacji deszczowej.

Wylot nr 1 zlokalizowany jest poza terenem osiedla Michelin, w kierunku północno – zachodnim. Wylot o średnicy kanału Dn 1000 odprowadza wody opadowe poprzez łęgi do jeziora Łuba.

Wylot ten obsługuje : Al. Jana Pawła II, gdzie znajdują się rurociągi Dn 300, 400 i 800 mm, w ul. Letniej Dn 300, 400 i 500 mm, ul. Brzezinowej Dn 250 i 300 mm. Z terenu Zakładu Karnego wody opadowe odprowadzane są rurociągami Dn 300 i 600 mm, z okolicy ul. Baśniowej Dn 200, 300 i 400 mm.

Wylot nr 2 jest zlokalizowany w południowej części osiedla , wprowadza zebrane wody przy udziale kanału deszczowego kd800 do rzeki Lubienki. Wylot ten odsługuje m.in. Al. Jana Pawła II, gdzie znajdują się rurociągi Dn 300, 400, 500, 600 i 800 mm. W ul. Szkolnej znajduje się kanalizacja Dn 250, 300 i 400 mm z przepompownią i rurociągiem tłocznym Dn 300. W ul. Zachodniej znajduje się nowo wybudowana kanalizacja deszczowa Dn 500.

Układ kanalizacji deszczowej na osiedlu Michelin został przedstawiony na załączonych rysunkach nr 1 i 2, natomiast profile kanalizacji deszczowej: w Al. Jana Pawła II – wylot nr 1 do j. Łuba – rys. nr 3, wylot nr 2 – do rzeki Lubienki – rys. nr 4.

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt ( wliczy w cenę oferty) wszystkie materiały i wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta Włocławek.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Opracowanie operatów wodno - prawnych na dwa istniejące włoty kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle Michelin we Włocławku CPV/Indeks 1 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Opracowanie operatów wodno - prawnych na dwa istniejące włoty kanalizacji deszczowej odwadniającej osiedle Michelin we Włocławku"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...