progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-02-14

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Katarzyna Fechner

Tel.: 54 414 42 56

e-mail: kfechner@um.wloclawek.pl

Dostawa pudeł archiwizacyjnych na dokumenty

PROCEEDINGS NO Z50/7844

Purchasing mode: -

Order object:

Dostawa pudeł archiwizacyjnych na dokumenty na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. pudło archiwizacyjne na dokumenty, format A-4, o szerokości min. 80 mm., na zawartość jednego segregatora, wykonane z tektury, pudło do samodzielnego złożenia - 1500 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
  2. Koszt transportu: po stronie Wykonawcy.
  3. Realizacja do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
  4. Dopuszcza się dostawy częściowe.
  5. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.
  6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, na okres określony w karcie gwarancyjnej producenta, jednakże nie mniej niż na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.
  7. Płatność lub płatności częściowe realizowane będą przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania i po protokolarnym odbiorze całości lub części przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

Questions regarding the proceedings "Dostawa pudeł archiwizacyjnych na dokumenty"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 21 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...