progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-04-19

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Arkadiusz Szczapiński

Tel.:

e-mail: aszczapinski@um.wloclawek.pl

Zwalczanie plagi meszek i komarów na terenie miasta Włocławek w 2022 roku

PROCEEDINGS NO Z1/52509

Purchasing mode: Postepowanie otwarte

Signature of the case: ZKB.5535.24.2022.PG

Order object:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1) Zakupienie przez Wykonawcę środków chemicznych określonych poniżej, w ilościach gwarantujących pełne i terminowe wykonanie zabiegów;

2) Wykonanie oprysków przeciwko meszkom i komarom terenów Miasta Włocławek według wskazań monitoringu, metodami oraz środkiem chemicznym i preparatem określonymi poniżej;

3) Przygotowanie preparatu w obecności Wykonawcy monitoringu – przedstawiciela Zamawiającego bezpośrednio przed zabiegiem (stosowany środek chemiczny w oryginalnych, zamkniętych fabrycznie, opisanych pojemnikach - nazwa producenta/dystrybutora, data produkcji, data ważności, nr serii), potwierdzone pisemnym oświadczeniem stron o prawidłowym przygotowaniu preparatu
do wykonania oprysków;

4) Wykonanie oprysku na podstawie zlecenia Zamawiającego przekazanego Wykonawcy nie później niż na dwa dni przed wykonaniem oprysku;

5) Zapewnienie sprzętu technicznego do wykonania usługi oprysków zgodnie z treścią projektu umowy:

a) metodą naziemną - w ilości umożliwiającej wykonanie oprysku na obszarze 5 ha w ciągu
1 godziny, w nakazanym przez Zamawiającego terminie.

2. Metody, sprzęt, preparaty, dawki oraz tereny Miasta Włocławek wyznaczone do zabiegów opryskowych zwalczających postać dorosłą meszek i komarów w 2022 roku:

1) Metoda oprysku naziemna – zabiegi opryskowe w terminach i na terenach, na bieżąco ustalanych na podstawie badań monitoringu o łącznej powierzchni 120 ha.

Opryski należy wykonać koncentratem ASPERMET 200 EC. Koncentrat należy rozcieńczyć
w stosunku 0,5 litra ASPERMET 200 EC, 0,5 litra BEST FOG i 4 litry wody. Tak przygotowaną ciecz roboczą należy stosować w dawce 5 litrów na ha.

Ilość cieczy roboczej do zabiegów opryskowych na obszarze 120 ha – 600 litrów (60 litrów koncentratu ASPERMET 200 EC + 60 litrów BEST FOG + 480 litrów wody).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach.


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Zwalczanie plagi meszek i komarów CPV/Indeks 1 service Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 75%
2. Experience 25%

Formal criterias:

  1. Termin płatności 21 dni

Questions regarding the proceedings "Zwalczanie plagi meszek i komarów na terenie miasta Włocławek w 2022 roku"

No. Question title Date of question Status
No dataCurrency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...