progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-05-10

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Ewa Lebiedzińska

Tel.:

e-mail: elebiedzinska@um.wloclawek.pl

Postępowanie skierowane do oddziałów SARP obejmujące współpracę przy przeprowadzeniu konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

PROCEEDINGS NO Z21/9004

Purchasing mode: -

Signature of the case: I.PPI.7011.17.2020

Order object:

Postępowanie skierowane jest do oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich i obejmuje współpracę przy przeprowadzeniu konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy Placu Wolności we Włocławku wraz z budową parkingu podziemnego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Wolności”.

Uwaga.: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe.

Wykonawca na podstawie dokumentów i materiałów przekazanych przez Zamawiającego zobowiązuje się do:

1) zapewnienia udziału w składzie Sądu Konkursowego 3 osób, w tym Sędziego Referenta i Sędziego Przewodniczącego, posiadających doświadczenie w wykonywaniu obowiązków sędziego    w konkursie dotyczącym obiektów usług publicznych lub przestrzeni publicznej, bądź osobiste doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem i realizacją obiektów będących w strefie konserwatorskiej, potwierdzone stosownym oświadczeniem sędziów oraz uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń;

2) zorganizowania, sfinansowania pobytu (delegacje, hotel) i wynagrodzenia sędziów z ramienia Wykonawcy;

3) uczestnictwa w zakresie merytorycznym wraz z Zamawiającym w postępowaniach odwoławczych przed wszystkimi organami i instytucjami takimi jak Krajowa Izba Odwoławcza i sądy powszechne w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia na odrębnie ustalonych zasadach;

4) współpracy przy ocenie prac konkursowych, sporządzaniu uzasadnień wyboru prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz udziału w publicznym ogłoszeniu rozstrzygnięcia konkursu
w siedzibie Zamawiającego;

5) przygotowania projektu ogłoszenia, w formie papierowej i elektronicznej (doc), do publikacji przez Zamawiającego wyników rozstrzygnięcia konkursu na stronach internetowych Zamawiającego i SARP-u – według wytycznych Zamawiającego;

6) przygotowania wniosku do Zamawiającego na wypłatę nagród dla autorów prac nagrodzonych
i wyróżnionych – w ustalonej kwocie.

7) zapewnienie obsługi prawnej konkursu dotyczącej zadań Wykonawcy.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych 71230000-9 1 service Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%


Questions regarding the proceedings "Postępowanie skierowane do oddziałów SARP obejmujące współpracę przy przeprowadzeniu konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...