progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-09-04

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Jarosław Kwiatkowski

Tel.:

e-mail: jkwiatkowski@um.wloclawek.pl

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

PROCEEDINGS NO Z2/4896

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: BZP.271.45.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy miasto Włocławek.

2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

a) usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy miasto Włocławek wraz odbiorem wybranych frakcji odpadów,

b) zorganizowanie i prowadzenie na terenie gminy miasto Włocławek jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

c) zorganizowanie na terenie gminy miasto Włocławek i obsługa punktu zajmującego się obsługą mieszkańców (POK) dostosowanego do osób niepełnosprawnych wraz z prowadzeniem działań informacyjnych w zakresie świadczonych przez Wykonawcę usług oraz działań promujących selektywną.

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...